ARAMA
Sızır Belediyesi

AFET VE ACİL DURUM PLANI

Geri

AFET VE ACİL DURUM PLANI

1. AMAÇ
Bu planın amacı Sızır  Belediyesi sınırları içinde oluşacak tabii afet yangın ve sel gibi acil durumlarda, olaylara hakim olmak durum tespiti yaparak, ekipler kanalı ile müdahale etmek, Belediye sınırları içinde oluşan panik ve kargaşayı önleyerek, ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirmek, bu planda yer alan her birimin görevlisini ve görevlerini önceden belirlemek ve birimler arasında iyi bir organizasyon sağlamaktır.
2. TANIMLAR
 
Afet: Belediye sorumluluk alanı içerisinde çıkan, halkın can ve mal kaybına sebebiyet verebilecek olayların normal hizmet kapasitesini aşmasına afet denir. Beldemiz sınırlarında olabilecek afetleri şu şekilde derecelendirebiliriz.
1. Seviye; Beldemiz sınırlarında veya yarımadada sıkça karşılaştığımız aşırı yağışlar sonucu alt yapının yetersiz kaldığı durumlar.
2. Seviye; Orman yangınlarının beldemiz yakınlarında meydana geldiğinde halkın mal ve can güvenliğini tehdit ettiğinde
3. Seviye; Trafik kazalarının zincirleme olduğu ve can kaybının yaşandığı durumlar ve aynı hastalık yüzünden aynı günde 20 kişinin hastaneye müracaatı ve durumun ağır olması sonucunda,
4. Seviye; Halkın mal ve can güvenliğini tehdit eden toplu kargaşa ve olaylarda
5. Seviye; Deprem, Sel, Fırtına, hortum gibi hizmet kapasitesini aşan doğal afetlerde ve Kimyasal Bio nükleer saldırılarında.
Acil hal: Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma, sel, yangın ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde müdahale gerektiren durumlar ile müdahale yapılmadığında yaşam koşullarının ağırlaşacağı, bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır.
Acil Koordinasyon Merkezi: Acil hal ilan edildiğinde görevli ekibin toplandığı, gerekli iletişim ve haber alma donanımının bulunduğu Belediye binasına yakın yerde tahsis edilmiş bir mekân.
Acil koordinasyon Merkezi sorumlusu: Belediye başkanı veya başkan tarafından görevlendirilen Başkan Vekili
 
Operasyon şefi: Acil eylem planı uygulanmasında birimler arası koordinasyonu sağlayan ve olayları yöneten yönlendiren kişi.
3. SORUMLULAR
Sızır  Belediye Başkanı başta olmak üzere acil eylem planında görevli tüm yönetici personel ve taşeron firma yetkilileri de bu planın uygulanmasından sorumludurlar.
4. KAPSAMA ALANI UYGULAMA
4.1 Sızır  Belediyesi’nde hangi olaylarda “Afet Durumu ” ilan edilir?
1.Deprem: Sızır Belediyesi sınırlarında ve yardım talebinde bulunulan çevre ilçe ve beldelerde, şiddeti ne olursa olsun afet veya acil durum haberi alındığı anda,
2.Yangın: Sızır Belediyesi ve çevre yerleşim yerlerinde tabiatı ve toplumun yaşamını tehdit eden yangınlarda,
3.Sel, su baskınları: Sızır  Belediyesi sınırları ve talep edildiğinde çevre ilçe ve beldelerde, yaralı veya hasta başvurusu beklenmeden, toplumun yaşamını tehdit edebilecek su baskınlarında
4.Terörist Saldırı: Sızır  Belediyesi ve talep edildiğinde çevre ilçelerde yaralı veya hasta başvurusu beklenmeden toplum kargaşası çıkan veya çıkabilecek durumlarda
5.Toplu zehirlenme: Belediye sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımızdan hastanelere, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan Acil Servislere aynı hastalıktan 15 hastanın aynı anda başvurması durumunda
6.Trafik kazası: Sızır Belediyesi sınırları içinde trafik kazası sonucu ölü ve yaralı insanların olduğu haberinin alınmasında.
7.Toplu kargaşa: Toplu gösterimlerin yapıldığı organizasyonlarda miting, konser vb durumlarda kavga, kargaşa gibi toplumsal hareketlerin haberinin alınmasında.
8.NBC Saldırılarında: Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal saldırılarda
9.Diğer Doğal Afetlerde
4.2 Sızır Belediyesi kritik bölge ve alınması gereken tedbirler
1. Sızır beldesi ormanlık alanlara sınırı olduğundan yangın bölgesi olarak kritik bölge konumundadır.
Alınması gereken tedbirler: Belediye Zabıta Temizlik işleri ve İtfaiye birimi ekiplerince yerleşim yerlerinden ormanlık alanı 50 m olacak şekilde temizlenerek yangına sebebiyet verecek otların yok edilmesi ve İtfaiye ve Zabıta personellerinin bu bölgeleri sıkça kontrol ederek tehlikeleri bertaraf etmeleri gerekir.
2. Sızır beldesinin su kuyuları ve depoları kontrolsüz olduğunda toplu zehirlenmelere yol açabilecek durumlar oluşması açısında kritik bölge alanıdır.
 
Alınması gereken tedbirler: Belediye su kuyuları ve depoları girişleri kapalı ve kontrollü yapılmalı izinsiz hiçbir vatandaşın müdahale edememesinin sağlanması ve su işleri birimi tarafından devamlı su kontrollerinin laboratuvar ortamda testleri alınarak takip edilmesi ve sonuçların panoda asılması gerekmektedir.
3. Belediye sınırlarında bulunan Akaryakıt istasyonları herhangi patlamada büyük zararlar oluşabileceğinden kritik bölge konumundadır.
Alınması gereken tedbirler: İtfaiye ve Zabıta personelinin zaman zaman kontrollerinin yapılarak uygunsuz durumları uyararak bertaraf edilmesini sağlamak.
4. Sızır sanayi bölgesi her türlü işyerinin toplu halde bulunması nedeniyle yangın çıkması bakımından riskli bölge konumundadır.
Alınması gereken tedbirler: Belediye İtfaiye personelinin rutin kontrollerini bina ve işyerlerinin yangından korunma yönetmeliğine göre yaparak sanayi yönetimini uyarması ve kontrollerin her yıl sürekli yapılması gerekmektedir.
4.3 Sızır Belediyesinde “Afet Durumu ”nu kim ilan eder?
Mesai saatleri içi veya dışında görevde iken Belediye Başkanı, izinli iken Başkan Vekili ilan eder.
4.4 Kriz merkezi nerede kurulur?
1.Seçenek: Hizmet Binasında bulunan Belediye Meclis Toplantı Salonunda
2.Seçenek: Belediye Garajında
3.Seçenek Şantiyede
5. KRİZ MERKEZİ’ NE GELECEK OLAN GÖREVLİLER KİMLERDİR?
1. BELEDİYE BAŞKANI
2. ACİL EYLEM OPERASYON ŞEFİ
3. ARAMA KURTARMA ŞEFİ
4. GÜVENLİK ŞEFİ
5. FİZİKİ YAPI SORUMLUSU
6. SU İŞLERİ SORUMLUSU
7. İLETİŞİM VE HABERLEŞME SORUMLUSU
8. DIŞ DESTEK BİRİMLERİ
 5.1 Sızır Belediyesi Afet Planı Başkanı (Belediye Başkanı)
 
Afet Planı Başkanı; Belediye Başkanı veya görevlendirdiği vekilidir. Aynı zamanda Acil Komuta Merkezi’nin de başkanıdır.
Görevleri: Belediye başkanı veya Belediye Başkan Vekili’ nin görevi gereği Afet ve Acil Durum Planı’nı harekete geçirir. AFET DURUMU’ nu ilan eder ve hareket sürecinin başından sonuna kadar takip ederek sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.
• Tüm belediye çalışanları ve Afet Koordinasyon Merkezi Sorumlularını, görevlilerini göreve çağırır,
• Kriz merkezi oluşturur ve ilgililere duyurur
• Tüm Şeflerin ve görevlilerin 10 dakika içinde katılacakları bir durum ve hareket planı toplantısı düzenler ve görevlileri durum hakkında bilgilendirir.
• Bir kişiyi kayıt tutma amacıyla görevlendirir. Acil Eylem Operasyon Şefini ve İletişim ve Haberleşme Şefini belirler.
• Kriz merkezi görevlileri ile birlikte İlk Hareket Planını yapar, bir sonraki adımı belirler.
• Acil Eylem Operasyon Şefinden Bölgedeki hasar durumunu içeren ön bilgileri ve yapılması gerekenleri rapor halinde alarak değerlendirme yapar.
• Durum tespiti yapıldıktan sonra, Operasyon şefi aracılığı ile birim şeflerine görevlerini bildirir.
• Yeni barınma yerleri için alternatif yerleri belirler ve hazırlanmasını sağlar.
• Belediye doktorundan veya ilk yardım ekip sorumlusundan, ölü, yaralı, hasta sayısı ve durumları ile ilgili bilgileri alır.
• Gelişmeler hakkında devamlı bilgi alarak operasyonun aksatılmadan güvenli bir şekilde devamını sağlar.
• Ek önlemler alınabileceği, İş makinelerine, Elektrik hatları bakım onarımı, Sağlık Ocağı ve Hastane İlk yardım Ekiplerine, Kolluk kuvveti olarak Jandarma Komutanlığı gibi Afetin durumuna bağlı olarak ihtiyaçları bildirerek Hareketin kontrollü ve bilinçli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
• Hareket sürecini başlangıcından sonucuna kadar takip ederek yanlış uygulamaları ve hareketi engelleyecek yavaşlatacak durumları bertaraf eder.
5.2 Acil Eylem Operasyon Şefi
Görevleri: Acil eylem planını uygulanmasında birimler arası koordinasyon sağlar. Operasyon bölümünü organize eder ve yönetir. Afet Planı Başkanının emirlerini yerine getirir. Arama Kurtarma, Sağlık Hizmetleri, güvenlik Hizmetleri haberleşme basın yayın ve Yardımcı destek birimlerini koordine eder ve denetler.
• Afet Planı Başkanı’ndan görevlendirme ve bilgi alır.
• Görev tanımlarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
• Afet bölgesi durumunu kontrol ederek Afet Plan başkanı ile mevcut durum hakkında görüşür ve ilk hareket planının hazırlanması için toplantı yapar. Sonraki toplantı için zaman belirler.
• Kriz merkezine yakın Operasyon Merkezi’ni kurar.
• Arama Kurtarma, Sağlık Hizmetleri, Güvenlik Hizmetleri, Haberleşme Basın Yayın ve Yardımcı destek birimlerini ile toplanarak mevcut durumla ilgili operasyon planları yapar.
• Gerek gördüğünde birim sorumluları ile gelişmeler hakkında veya değişiklikler hakkında toplantı yaparak bilgilendirir.
• Tıbbi Hizmetler, Destek Hizmetleri ve İnsani Hizmetler alt birimlerine gerekli personel ve malzemenin sağlandığından emin olur.
• Dış destek birimlerinden alınması gereken yardımları Afet Planı Başkanından onay alarak sağlar.
• Tüm çalışmaları takip ederek çalışmaların hareket planına göre sürdürülmesini sağlar.
• Mevcut durum ve gelişmeleri bir sonraki adımları önceden belirler ve Afet Planı Başkanını bilgilendirir.
• Operasyon bölümünün durumu hakkında Afet Planı Başkanı’nı düzenli olarak bilgilendirir.
• Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtileri veya uygunsuz davranışlarını gözlemleyerek, kaygıları varsa Afet Planı Başkanına veya Organizasyon sorumlularına bildirir.
5.3 Arama Kurtarma Şefi (İtfaiye Amiri)
Görevleri: Halkın can güvenliği ön planda tutularak, bölgede bulunan binaların kısmen ya da tamamen boşaltılması da dâhil olmak üzere politika belirlemek amacıyla fiziksel olanakların son durumu hakkında gerekli bilgi sağlar. Gerektiğinde personelin ve hastaların nakledilebilecekleri güvenli alanları belirler.
• Yangın söndürme, arama, kurtarma ve zarar azaltma çalışmalarını düzenler.
• Acil Operasyon Şefinden görevlendirmeleri alır ve durum tespiti hakkında görüşür.
• Fen İmar İşleri Müdürlüğünden bölgede bulunan binaların fiziki yapısı hakkında bilgi alır.
• Olası tehlikelerin tanımlanması ( Yangın, su baskını, çökme, yıkılma, vb. ), bu tehlikelerin kontrol edilmesi ve ortadan kaldırılması için personel görevlendirir.
• İlk değerlendirme/zarar raporlarını alır ve hemen bir bilgilendirme toplantısıyla Belediye Başkanı, İlk yardım görevlilerine ve Operasyon Şefine aktarır.
• Tehlikeli alanlar ve diğer güvenlik sorunlarıyla ilgili Güvenlik Şefi ’ne( Zabıta Amirliği) haber verir.
• Yaralananları bulmak ve güvenli en yakın alana taşımak için arama kurtarma ekipleri ile iletişim kurarak çalışmalarını sağlar.
• Acil alınması gereken tedbirleri Afet Planı Başkanına bildirir.
• Faaliyetleri engelleyici herhangi bir unsur varsa Afet Planı Başkanına veya Operasyon Şefine durum aktarılarak faaliyetlerin devamını sağlar.
• Kurtarma çalışmaları ve diğer faaliyetleri takip ederek faaliyetlerin bilinçli ve sağlıklı sürdürülmesini sağlar.
• Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtileri veya uygunsuz davranışlarını gözlemleyerek, kaygıları varsa Afet Planı Başkanına veya Organizasyon sorumlularına bildirir.
5.4 Güvenlik şefi (Zabıta Amiri)
Görevleri: Trafik ve güvenliği organize eder. Ulaşım yollarının açık bulundurulması, kapalı yolların açılması için gerekli çalışmaların planlanması ve görevlendirmelerinin yapılmasını sağlar. Gözetim yapar, kurtarma operasyonlarında ve tehlikeli durumlarda güvenliği sağlar. Tehlikeli alanları tespit edip güvenlik şeridiyle işaretler.
Afet Planı Başkanı’ndan ve Operasyon Şefinden bilgi alır.
• Görev tanımlarını okur ve Organizasyon tablosunu inceler
• Güvenlik personellerinin görevlendirilmesini yaparak sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlar.
• Tedavi alanlarından ve kriz merkezinden yetkisiz kişileri çıkartır. Taşıma sorumlusu ile ambulans giriş, çıkış noktalarını belirlemek için işbirliği yapar.
• Kriz merkezi, afet bölgesi çalışma alanı, hasta bakım, morg ve diğer hassas noktaları izinsiz girişlerden korur.
• Operasyon Şefi ile iletişim kurar ve güvenliği olmayan bölgelere “Girilmez” işaretlerini yerleştirir. Güvenlik görevlilerini, tüm tehlikeli ve güvensiz durumların belirlenmesi konusunda sürekli duyarlı kılar.
• Boşaltılan alanlara yetkisiz personel girişlerini engeller.
• İhtiyaç halinde Operasyon Şefi ve diğer birimlerle, Kurumlar Arası İletişim (Halkla İlişkiler) Yetkilisi aracılığıyla ilişki kurar.
• Herhangi tehlikeli, zararlı ya da güvenliği ilgilendiren bir durum karşısında, Afet Planı Başkanı ve Operasyon Şefini bilgilendirir.
• Halkla İlişkiler Yetkilisi ile medyaya ayrılacak yerler için görüşür.
• Taşıt ve yaya trafik kontrolünü sağlar.
• Güvenlik ve trafik konularında ihtiyaç duyulursa Jandarma Komutanlığından destek istemek için operasyon şefini bilgilendirir.
• Araç gereç, Yiyecek, Su ve Tıbbi malzemeleri korur.
• Güvenlik personeliyle devamlı irtibat halinde olarak görevdeki aksaklıkları tespit eder ve giderir.
 
• Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtileri veya uygunsuz davranışlarını gözlemleyerek, kaygıları varsa Afet Planı Başkanına veya Organizasyon sorumlularına bildirir.
5.5 Fiziki Yapı Sorumlusu (Alt Yapı Ve Teknik Hizmetler)
Görevleri: Afet Bölgesi alanı içerisinde bulunan binaların, alt yapı ve üst yapı olarak tehlike arz eden alanların belirlenmesi, Kriz Merkezi Alanın hazırlanması ve tehlikeli bölgeler hakkında Afet Planı Başkanı başta olmak üzere Operasyon Şefini, Arama Kurtarma Ekibini ve Güvenlik Şefini uyarır. Fiziki olanakların en iyi düzeyde uygulanmasını sağlar. Tıbbi görevlerin yerine getirilebilmesi için en uygun ortamın sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder.
• Afet Koordinasyon şefinden bilgi alır ve hareket planı geliştirmek için toplantı yapar; fiziki yapıların durumu hakkında ön hazırlık raporu hazırlar.
• Afet Planı Başkanı talimatı doğrultusunda ilk önce Kriz Merkezi alanını hazırlar.
• Afet Organizasyon şefinden alınan bilgiler doğrultusunda acil müdahale edilmesi gereken bölgeleri belirler ve ekibini Arama Kurtarma Ekibiyle birlikte çalışması için görevlendirir.
• Acil olarak müdahale edilmesi gereken bölgeler için kurum içi ve kurum dışı Taşeron firmalardan alınabilecek destekleri Operasyon Şefine bildirerek temin edilmesini sağlar.
• Görevlendirdiği ekibin çalışmalarını yerinde kontrol ederek personelin etkinliğini denetler faaliyetlerin düzenli ve doğru sonuçlanmasını sağlar.
• Afet bölgesi binaların ve çevrenin fiziki yapısı hakkında Afet Planı Başkanını ve operasyon Şefini bilgilendirir.
• Kurum dışından hizmet ve kaynak sağlayıcılarının isteklerini, Muhasebe veya Ayniyat Sorumlusuna bildirerek teminini sağlar.
• Acil eylem planı içerisinde yapılabilecek ve yapılamayacak faaliyetleri sorumlulara bildirerek afetin kontrol altına alınması hakkında bilgi verir.
• Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtileri veya uygunsuz davranışlarını gözlemleyerek, kaygıları varsa Afet Planı Başkanına veya Organizasyon sorumlularına bildirir.
5.5.1 Atık su Arıtma Ve Laboratuvar Birimi
Görevleri: Mevcut atık su ve drenaj sistemlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol ederek sistemin güvenli çalışmasını sağlar ve alınması gereken tedbirlerle ilgili görevlileri bilgilendirir, gerekliyse önceden oluşturulmuş alternatif atık madde arıtma sistemini devreye sokar. Analiz yapılması gereken maddeleri Laboratuvar ortamında inceler ve sonuçlarını Afet Planı Başkanı’ na rapor halinde sunar.
• Alt Yapı ve Teknik Hizmetler Sorumlusundan görev ve bilgileri alır.
• Tüm görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
• Operasyon Şefi ile Afet bölgesine ait atık sisteminin denetlenmesi için işbirliği yapar.
• Tehlikeli madde toplama alanlarını denetler. Güvenlik Şef’inin yardımıyla güvensiz alanları kordon altına alır.
• Güvenlik Şefi ve Operasyon Şefinin yardımıyla, olası tehlikeleri, sızıntıları kontrol eder.
• Tüm bulguları ve hareketleri Alt Yapı ve Teknik Hizmetler Sorumlusu’ na rapor eder. Tüm gözlemleri ve hareketlerin kaydedilmesini sağlar.
• Gerekirse alternatif atık atma/toplama alanını oluşturur.
• Afet alanının tüm bölümlerinin yeni atık planının uygulandığından emin olur. Hasta tedavi/yiyecek hazırlama alanlarına ve portatif tuvaletlere bitişik yeterli sayıda el yıkama yeri Su İşleri Personeli ile birlikte yapar.
• Afet bölgesi içerisinde incelenmesi gereken numunelerin laboratuvar ortamında ölçülmesini sağlar ve sonuçlarını Afet Planı Başkanına bildirir
• Alt Yapı ve Teknik Hizmetler Sorumlusu ile rutin olarak tüm sağlık operasyonlarının durumu hakkında görüşür; gerekli ihtiyaçlar için diyalog kurar.
5.5.2. Kademe Şefliği (Taşıma Sorumlusu)
Görevleri: Afete maruz kalmış Hasta, Yaralı, Çocuk, Yaşlı ve afet bölgesi çalışanları ve araç gereç taşıma ve nakillerini organize eder.
• Operasyon Şefinden bilgi ve görevi alır.
• Hasta ve yaralıların, personel ve malzemelerin transferi için şoförleri görevlendirir.
• Yaşlı çocuk ve yaralıların transferi için gereken araçları belirler.
• Ambulanslar için taşıma noktası belirler Taşıma güvenliği için Güvenlik Şef’iyle iletişim kurar.
• Malzemelerin bina içine ve dışına taşınmalarını sağlar.
• Operasyon Şefi durumdan sürekli haberdar edilir.
• Görevi olmayan personelleri halkla ilişkiler Sorumlusu’ na yönlendirir.
• Yapılan ve yapılacak harcamaları kaydettirerek Muhasebeye bildirimini sağlar.
• Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtileri veya uygunsuz davranışlarını gözlemleyerek, kaygıları varsa Afet Planı Başkanına veya Organizasyon sorumlularına bildirir.
5.6 Su İşleri Sorumlusu
Görevleri: Acil Eylem Planının uygulanmasında Kriz merkezi alanının su şebeke hattını ve mevcut su şebeke hattını kontrol eder, ihtiyaç duyulan yeni hatların belirlenmesi ve yapılmasını sağlayarak bölgede ihtiyaç duyulan su noktalarını aktif hale gelmesini sağlar.
• Afet Planı Başkanı’ndan veya Operasyon Şefinden durum tespiti hakkında bilgi alır.
• Görev tanımlarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
• Kriz merkezi alanını su ihtiyacı ve portatif Tuvalet ve giderleri için Fiziki alt yapı sorumlusu Atık su arıtma görevlisi ile birlikte planlama yaparak ihtiyaçları giderir.
• Afet bölgesindeki hatları kontrol eder. Yeni açılacak şebeke su hattı için çalışma planı yapar.
• Şebeke hattı için açılan kanallarda Alt yapı Su ve Kanalizasyon görevlileri ile birlikte hareket eder.
• Personeli görevlendirir ve çalışma alanı güvenliği için güvenlik şefi ile birlikte hareket eder.
• Çalışmaları yerinde takip ederek araç gereç taleplerini, taşıma sorumlusuna bildirerek temin edilmesini sağlar.
• Çalışmalar hakkında Operasyon şefini bilgilendirir.
• Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtileri veya uygunsuz davranışlarını gözlemleyerek, kaygıları varsa Afet Planı Başkanına veya Organizasyon sorumlularına bildirir.
5.7 İletişim ve Haberleşme (Halkla İlişkiler Şefi)
Görevleri: Medyaya ve halka bilgi sağlar, Birimler ve kurumlar arası iletişimi sağlar.
• Tüm görev tanımlarını okur ve tüm organizasyon şemasını gözden geçirir.
• Hasta tedavi alanlarından ve Kriz Merkezi’nden uzakta bir Haber ve Bilgilendirme Merkezi oluşturur.
• Afet Planı Başkanı’ndan onay almadan kesinlikle Halka ve Medyaya bilgi veremez.
•Verilen, duyurulan tüm haberlerin Afet Planı Başkanı’nın bilgisi dâhilinde olduğundan emin olur.
• Görevli medya mensuplarının girebileceği ve giremeyeceği fiziki alanları oluşturur. Güvenlik Şef’iyle bu konuda ortak çalışır.
• Olay yerinde gerek Belediye birimleri gerekse dış kurumlarla ilgili iletişimi sağlar ve aksamaları, eksiklikleri başta Afet Organizasyon Şefi olmak üzere ilgili birimleri haberdar ederek Hareketin sağlıklı yürümesinde katkıda bulunur.
• Afet bölgesinin genel durumu ve detayları, resim veya görüntüleyerek kayıt eder.
• Şeflerden durum raporlarını alarak hareket planının doğruluğunu denetler.
• Hareketin sonuna kadar sağlıklı devam etmesi için hareket esnasında oluşabilecek aksaklıkları tespit ederek Operasyon Şefine bildirir.
• Medyaya ve Halka ölü ve yaralıların durumunu bildirirken halkı umutsuzluğa sevk edecek açıklamalara dikkat etmeli
• Gönüllü olmak isteyenlerden direkt telefonlar geldiğinde Afet Organizasyon Şefi ile işbirliği yaparak gönüllüleri yönlendirir.
• Tüm personel, gönüllüler ve hastalar stres belirtileri veya uygunsuz davranışlar açısından haberdar olduğunda Afet Planı Başkanını ve Operasyon şefini bilgilendirir.
5.8 Dış Destek Birimleri Sorumlusu
Görevleri: Acil Eylem Planı yetkililerinin ihtiyaç taleplerine göre çalışma planı hazırlar. Hazırladığı planla ilgili özet bilgi verir.
• Dış destek birim sorumlusu Acil Eylem Planını ve görevlendirmeleri okur.
• Hareket planı doğrultusunda hangi yetkili kişilerle irtibat kuracağını öğrenir.
• Afet Planı Başkanından veya Operasyon Şefinden, talep edilen ihtiyaçları kayıt ederek çözüm için hazırlık yapar.
• Afet Planı Başkanına veya Operasyon Şefine mevcut kapasitesi hakkında bilgi verir.
• Hareket Planı çerçevesinde çalışmaları aksatan olumlu ya da olumsuz durumları Afet Planı Başkanına sade ve net bir şekilde bildirerek hareketin sürekliğini sağlar.
 İşbu Sızır Belediyesi Afet ve Acil Durum Planı Belediye Başkanı tarafından onaylandıktan sonra Mahallinde yayınlanacak ve yürürlüğe girecektir.