• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sizir.bel.tr/
 • https://plus.google.com/
 • https://twitter.com/RBelediyesi
  • Sızır Belediyesi Hoşgeldiniz.
  • Cumhuriyet Meydanı
  • Sızır Şelalesi
  • Sızır Yaylaları, Gölet' ten Bir Manzara
  • Sızır Çağşak Mevkii, Sonbahar Manzarası
  • Sızır Ayanözü Deresi
  • Sızır Sonbahar Manzarası
  • Sızır Şelalesi Kış Manzarası
  • Sızır Bentbaşından Bir Manzara
  • Sızır Kırkgöz Mevkii Bir Manzara
  • Sızır Atatürk Parkı Bir Manzara
SIZIR BELEDİYESİ 
WEBSİTESİNE HOŞGELDİNİZ
Şehit ve Gazilerimiz
WhatsApp ihbar hattı


05426736440
Takvim
Acil Durum Telefonları
Site Haritası

Hizmet Standartlarımız

SIZIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NOVATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ ( EN GEÇ SÜRE)
1Yapı Ruhsat Belgesi1- Ruhsat Dilekçesi15 Gün
2- Tapu Fotokopisi,
3- İmar Durum Belgesi,
4- Plan Örneği,
5. Ölçü Krokisi,
6- Aplikasyon Belgesi,
7- Ruhsat Başlangıç ve Bitim Dilekçesi,
8- Fenni Mesul Taahhütnameleri,
9 –Oda Belgeleri,
10- Mimari Projeler,
11- Statik Projeler,
12- Statik Hesaplar,
13-Isı Yalıtım Raporu,
14-Elektrik Tesisatı Projeleri,
15- Zemin Etüt Raporu,
16- Harç Makbuzu,
2Yapı Kullanma İzin Belgesi1-İskân Dilekçesi,15 Gün
2- Fenni Mesul Taahhütnameleri,
3- SGK’dan İlişiksizlik Belgesi,
4- Vergi İlişiksizlik Belgesi,
5- Bina Aplikasyonu,
6- Harç Makbuzu,
3İmar Durum Belgesi1-Dilekçe,7 Gün
2-Tapu Fotokopisi,
3-Harç Makbuzu,
4Kuşat Ruhsat işleri1- Kimlik Fotokopisi,10 Gün
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4-  4 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı,
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü (Şirketlerden)
9- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi,
10- İtfaiye Raporu,
11-İkametgâh,
12- Müzik Yayını Yapan İşyerlerinde Gürültü Ölçüm Raporu,
13-Kat Maliklerinden İzin Onayı,
14- Mülkiyet Belgesi,
15- Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair Doktor Raporu,
16-Adli Sicil belgesi,
17- Bitkisel atık yağ sözleşmesi,
18-Karayolu izin belgesi,
19-Emisyon izinine tabi olanlardan analiz raporu,
20- Deşarj izinine tabi ise analiz raporu,
21-Mesul müdürlük belgesi,
5Cenaze, Defin1- Doktor Raporu,1Gün
2- Nüfus Kâğıdı,
3- Ölüm Belgesi.
6Asker ailelerine yapılan
yardımlar (4109 sayılı kanun)
1- Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı,30 Gün
2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
3- Mal Müdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı Yazısı,
4- Tapu Sicil Müdürlüğünden Alınan Taşınmaz Mal Kaydı Yazısı,
5- Muhtarlıktan Alınan Fakirlik Belgesi,
6- Belediyeden Alınan Emlak kaydı
7Nikâh işlemleri1- Nüfus Cüzdanı,1Gün
2- Nüfus Kayıt Örneği,
3- Evlenme Beyannamesi,
4- Fotoğraf,
5- Sağlık Raporu,
6- İzin Belgesi.
8İhale işlemleri2-Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,7 Gün
3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4-Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
5-Noter tasdikli imza beyannamesi,
6-Ticaret Sicil Gazetesi,
7-Noter tasdikli imza sirküleri,
8-İş ortaklığı beyannamesi,
9-Teklif mektubu,
10-Geçici teminat mektubu,
11-Kesin teminat mektubu,
12-Banka referans mektubu,
13-İş deneyim belgeleri,
14-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
15- Anahtar Teknik personel listesi ve beyannamesi,
16- Ortaklık durum belgesi,
9Gelir tahsili işlemleri1-Nüfus Cüzdanı20 Dakika
2-Adres Beyanı
10Giderlerin ödenmesi1- Fatura, Harcama Pusulası, Serbest Meslek Makbuzu,30 Gün
2- 4734 sayılı Kanunun 22 D Maddesi Gereğince Belediyeden Alınan Teklif Mektubu
11Ölçü ve ayar işleri1-Beyanname,30 Dakika
122. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin
işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
1- Kimlik Fotokopisi,10 Gün
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4-  4 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı,
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü (Şirketlerden)
9- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi,
10- İtfaiye Raporu,
11-İkametgâh,
12- Müzik Yayını Yapan İşyerlerinde Gürültü Ölçüm Raporu,
13-Kat Maliklerinden İzin Onayı,
14- Mülkiyet Belgesi,
15- Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair Doktor Raporu,
16-İşyeri Yerleşim Planı,
17-ÇED raporu (Gerekli işyerlerinde)
18-Emisyon izinine tabi olanlardan analiz raporu,
19- Deşarj izinine tabi ise analiz raporu,
20-Mesul müdürlük belgesi,
13Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi1-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi,5 Gün
2- Gürültü Ölçüm Raporu,
3- 3 Adet Fotoğraf,
4- Kimlik Fotokopisi,
14Yangın Raporu1-Dilekçe2 Gün
2- Yangın Tüpü Faturası,
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:Yazı İşleri Müdürlüğüİkinci Müracaat Yeri: Mali Hizmetler Müdürlüğü
İsim : Şevki KABASAKALİsim : Derviş KEKEÇ
Unvan : Personel ve Yazı İşl.ŞefiUnvan : Mali Hizmetler Müdürü
Adres : Belediye Başkanlığı Adres : Belediye Başkanlığı
Tel : 03466244020-17Tel : 03466244020-12
Faks : 03466244501Faks : 03466244501
E-Posta : sizir@sizir.bel.tr E-Posta : sizir@sizir.bel.tr 
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.26276.2878
Euro7.37427.4038
Hava Durumu
Anlık
Yarın
26° 10°
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam9
Toplam Ziyaret70598